Necmettin Erbakan Üniversitesi Emekçi alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi İşçi alacak. Son başvuru tarihi 26 Mart 2021.
ilan ve duyurular - 22 Mayıs 2023 06:26 A A

Necmettin Erbakan Üniversitesi hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında İş-Kur üzerinden 11 adet sürekli işçi alınacaktır.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Sürekli İşçi Sayısı: 11 Adet

Aranılan Nitelik ve Unvan : Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Görevlisi (Terör Mağduru/Eski Hükümlü)

Başvuru Süresi : Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları Türkiye İş Kurumu

Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yayımlanacak olup başvurular 22/03/2021 – 26/03/2021 tarihleri arasında Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü/hizmet merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

TERÖR MAĞDURU VE ESKİ HÜKÜMLÜ KONTENJANI

GENEL ŞARTLAR

1. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

3. Adaylar üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmaması gerekir.

4. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

5. Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması (Ruhsal ve fiziksel) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

6. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak

7. Adaylar ilan edilen sürekli işçi kadrolarından sadece bir tanesine başvurabilirler.

ÖZEL ŞARTLAR

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ( 6 KİŞİ )

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (ruhsal ve fiziksel) olmaması,

3. 5188 Sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından Düzenlenen Süresi Dolmamış Silahlı veya Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartına Sahip Olmak.

4. 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,

5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

6. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

7. En az ön lisans mezunu olmak,

8. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

9. En az 3 yıl güvenlik görevlisi olarak çalıştığını SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek, (Özel Güvenlik ve Koruma Ön Lisans Programından mezun olanlar için bu şart aranmayacaktır.)

10. Talepler Konya ili düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Konya’da ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir,

11. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında Üniversitemizce sonlandırılabilecektir,

12. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşını doldurmamış olmak. (22.03.1991 tarihinden sonra 26.03.2003 tarihinden önce doğmak)

13. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümleri gereğine göre işlem tesis edilir.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ (TERÖR MAĞDURU / ESKİ HÜKÜMLÜ – 5 KİŞİ)

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Başvuru yapacak personelin temizlik görevini yapmasına engel sağlık sorununun (ruhsal ve fiziksel) bulunmaması,

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

4. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.),

5. En az Lise veya Dengi mezunu olmak,

6. 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,

7. Mutfak hizmetleri, yemekhane ve yemekhane hizmetlerinde çalışmaya engel durumu olmamak,

8. Eski Hükümlü / Terör Mağduru (terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yararlanan) kontenjanından ayrılan kadroya başvuracaklar için “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinin (a) ve (ğ) bendi kapsamında durumlarını belgelendirmek,

9. Talepler Konya ili düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Konya’da ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir,

10. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşını doldurmamış olmak. (22.03.1991 tarihinden sonra 26.03.2003 tarihinden önce doğmak)

11. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında Üniversitemizce sonlandırılabilecektir,

12. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümleri gereğine göre işlem tesis edilir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Başvuru niteliklerini sağlayan adaylar Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) internet sitesinden online olarak veya Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/hizmet merkezlerinden şahsen başvuru yapabilir.

2. Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İş-Kur) yayımlanan listede bir iş koluna başvuru yapabilecektir.

3. İlgili Yönetmelik gereğince İşkur tarafından Üniversitemize bildirilen başvurular arasından ilan edilen her iş kolu sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve 4 (dört) katı kadar yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir.

4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1. Kura işleminin 03/04/2021 tarihi Cumartesi günü saat 10:00’da Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör Konferans Salonu’nda yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda https://www.erbakan.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır.

2. Adaylar kura işlemini Youtube sayfamızdan canlı olarak izleyebilecektir.

3. Noter kurasına katılacakların isim listesi ve sonuçları https://www.erbakan.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

KURA SONUCU SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELERİN TESLİM TARİHİ VE YERİ

Daha sonra ilan edilecektir.

NOT: Üniversitemiz web sayfasında yer alan sürekli işçi alım ilanına ilişkin tüm duyurular adaylara tebliğ edilmiş sayılacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ilan ve duyurular - 06:26 A A
BENZER HABERLER

Haber Özel sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin

× Haber özel
%d blogcu bunu beğendi:

Hazır Site web sitesi kurma By Uzman Tescil webmaster