Ana Sayfa Sondakika 30 Haziran 2021

Sınavda başarı duası Türkçe ve Arapça okunuşu: YKS’de okunması gereken dualar nelerdir?

2,5 milyondan fazla adayın iştirak sağlayacağı, üniversite imtihanı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları İmtihanı (2021-YKS), bugün ve yarın 3 oturum formunda gerçekleştirilecek.

Uzun vakittir imtihana hazırlanan öğrenciler, imtihanlarının daha düzgün geçmesi için veliler de çocuklarının başarılı olması ve istedikleri üniversiteye yerleşebilmesi için dualar edecek.

Bu kapsamda YKS’ye saatler kala YKS’de hangi dualar okunur sorusu, milyonlarca öğrenci ve velisinin ağırlaştığı mevzulardan biri oldu. İmtihanda başarılı olmak için okunacak dualar araştırılıyor.

Pekala YKS’de okunması gereken dualar nelerdir? Kalem Müddeti okunuşu ve manası…

İMTİHANA GİRERKEN OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN DUALAR

1 – İmtihanda unutkanlığa karşı edilecek dua

Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na’büdü ve iyyâkenesta’în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ.” On dokuz kere okunacak.

2 – İmtihana (Sınava) girerken şu dua okunur:

“Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.” (10 Kere) (İsra müddeti 80. ayet)

MANASI: “Ya Rabbi! Beni yanlışsız bir giriş ile girdir ve tekrar yanlışsız bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.

3 – İmtihan için sıraya oturunca şu âyet okunur;

“Rabbişrah li sadri. Ve yessir li buyruğu. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli ” (10 Kere)

MANASI: “Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle.”

4 – İmtihan başlayınca da şu dua okunur:

“Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû.” (10 kere)

MANASI:”Ey Hayy ve Kayyum olan Allah’ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum.”

5 – Bu dua her an, her vakit, mubah olan rastgele bir işe başlarken okunur.

Mesela Kur’an-ı kerim öğrenmeye başlarken, yazı yazarken, imtihana girerken, dine alışılmamış olmayan her işe başlarken söylemek uygun olur. Yapılan işin kolay gelmesi, sıkıntı gelmemesi ve hayırla neticelenmesi için dua etmiş oluyoruz.

“Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr”

MANASI:”Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır”

6 – “Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari.”

MANASI:Allah’ım! Bu işi bana iyi kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah’ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De’avat,90)

7 – Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi’s salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li buyruğu vahlü’l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi’l hayr. (Sınava girmeden evvel 3,5,7 sefer okunur)

Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.

İMTİHANA GİRMEDEN EVVEL OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN DUALAR NELERDİR?

4444 Tefriciye, 9999 Fetih mühleti birinci Ayeti, 33 Fetih müddeti, 41 Yasin, 41 Kalem müddeti, 41 Alak mühleti, 70 İnşirâh, 21 Taha müddeti.

KALEM MÜHLETİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim

Nun velkalemi ve ma yesturune. Ma ente binı’meti rabbike bimecnunin. Ve inne leke leecren ğayre memnunin. Ve inneke le’ala hulukın ‘azıymin. Fesetubsıru ve yubsırune. Bieyyikumulmeftunu. İnne rabbeke huve a’lemu bimen dalle’an sebiylihi ve huve a’lemu bilmuhtediyne. Fela tutı’ılmukezzibiyne. Veddu lev tudhinu feyudhinune. Ve la tutı’ kulle hallafin mehiyni. Hemmazin meşşain binemiymin. Menna’ın lilhayri mu’tedin esiymin. ‘utullin ba’de zalike zeniymen. En kane za malin ve beniyne. İza tutla ‘aleyhi ayatuna kale esatıyrulevveliyne.

KALEM MÜDDETİ MANASI

Kalem müddeti İslam dinine ve Peygamber Efendimize dair pek çok mevzuda bilgi sahibi olmamızı sağlayan müddetlerden bir adedidir. Ayrıyeten Kalem mühleti fazileti epey fazla olan, çok yararlı bir müddettir. Bu faziletlerden nasiplenebilmek ismine duayı anlayarak okuyabilmek epeyce değerlidir.

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın İsmiyle

Nûn, Kaleme ve yazdıklarına andolsun. Sen Rabbinin nimetiyle mecnun değilsin. Kuşkusuz senin için tükenmez bir ecir var. Sen elbette aziz bir ahlak üzeresin. Sen de göreceksin, onlar da görecek. Hanginizde imiş o fitne ve cinnet. Doğrusu Rabbin, yolundan sapanı en düzgün bilendir. Hidayete ereni de en yeterli bilen O’dur. O halde, yalanlayıcılara itaat etme. Onlar istediler ki yumuşak davranasın da onlar da sana yumuşak davransınlar.

Şunların hiçbirine boyun eğme: Yemin edip duran aşağılık, sürekli kusur arayıp kınayan, daima lâf götürüp getiren, hayra mani olan, saldırgan, günahkâr, kaba ve haşin, sonra da kötülükle damgalı, mal ve oğulları var diye (böyle davranır). Kendisine âyetlerimiz okunduğunda: “Eskilerin masalları” der. Yakında biz onu hortumunun (burnunun) üzerinden damgalayacağız. Biz onlara da belâ verdik, bahçe sahiplerine verdiğimiz üzere. Hani onlar sabah olunca bahçeyi kesinlikle devşireceklerine yemin etmişlerdi. İstisna da etmiyorlardı (“inşaallah” demiyorlardı). Ama onlar uyurken dolaşıcı bir belâ onu sardı da, bahçe simsiyah kesiliverdi. Derken sabahleyin birbirlerine seslendiler: “Haydi, devşirecekseniz erkenden ekininize gidin” diye. Derken fırladılar, ortalarında fısıldaşıyorlardı. “Sakın bugün hiçbir fakir bahçeye girip yanınıza sokulmasın” diyorlardı. (Zanlarınca yoksulları) engellemeye güçleri yeterek erkenden gittiler. Ama bahçeyi gördüklerinde: “Biz herhalde yanlış gelmişiz” dediler . “Yok, biz yoksun edilmişiz.” (dediler). İçlerinde en makul olanı şöyle dedi: “Ben size Rabbinizi tesbih etsenize dememiş miydim?” “Rabbimizi tesbih ederiz, doğrusu biz zalimler imişiz.” (dediler). Akabinde hatası birbirlerine yüklemeye başladılar. Yazıklar olsun bize, dediler, biz azgınlarmışız. Ola ki Rabbimiz bize onun yerine daha iyisini verir. Biz Rabbimize yönelir, ondan umarız. İşte azap böyledir. Elbette ahiret azabı daha büyüktür. Lakin bilselerdi. Kuşkusuz korunanlar için de, Rableri katında nimetleri bol bahçeler vardır.

O denli ya, teslimiyet gösterenleri hatalılar üzere fiyat mıyız hiç? Neyiniz var, nasıl karar veriyorsunuz? Yoksa size ilişkin bir kitap var da onda mı okuyorsunuz? O kitapta, “beğendiğiniz her şey sizindir” diye mi yazılı? Yoksa, “ne hükmederseniz kesinlikle sizindir” diye sizin lehinize olarak tarafımızdan verilmiş, kıyamet gününe kadar geçerli kesin kelamlar mi var? Sor bakalım onlara, içlerinden ona kefil hangisi? Yoksa ortakları mı var onların? Hakikat iseler ortaklarını getirsinler.

O gün işler zorlaşır ve secdeye davet edilirler. Ama güç yetiremezler. Gözleri düşük bir halde kendilerini bir zillet kaplar. Halbuki onlar sapasağlam iken de secdeye davet ediliyorlardı. Bu kelamı yalanlayanı bana bırak. Onları bilmedikleri taraftan derece derece azaba yaklaştıracağız. Onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim tuzağım sağlamdır. Yoksa onlardan bir fiyat istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar? Yoksa gayb onların yanlarında da onlar mı yazıyorlar? Rabbinin kararına sabret, balık sahibi üzere olma. Hani o öfkeye boğulmuş da nida etmişti. Rabbinden bir nimet yetişmiş olmasaydı, elbette kınanacak bir halde ıssız bir diyara atılacaktı. Ancak Rabbi onu seçti de uygunlardan kıldı. O kafirler Kur’ân’ı işittikleri vakit neredeyse seni gözleri ile devireceklerdi. Bir de durmuşlar “o bir deli” diyorlar. Halbuki o âlemler için bir öğüttür.

Telif hakkı için haber@haberozel.com.tr adresine mail atın 24 ile 48 saat içerisinde haber sistemden kaldırılacaktır. www.haberozel.com.tr
Hazır Site apk Uzman Tescil