Ana Sayfa Sondakika 2 Temmuz 2021

MKEK’in anonim şirket oluyor

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan TBMM Genel Şurası’nda MKEK’in anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi görüşülerek kabul edildi. Türk Ticaret Kanunu ile özel hukuk kararlarına tabi, başlangıç sermayesi 1 milyar 200 milyon lira olan Makine ve Kimya Sanayisi Anonim Şirketi (MKE A.Ş.) kurulacak. MKE A.Ş.’nin, idaresi, kontrolü, vazife, yetki ve sorumlulukları düzenlenecek. Şirketin ilgili olduğu bakanlık, Ulusal Savunma Bakanlığı olacak.

MKE A.Ş., Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşü alınarak hazırlanacak temel mukavelesinin imzalanmasının akabinde yapılacak tescil ve ilan ile faaliyete geçecek. Şirketin sermayesinin tamamı Hazine’ye ilişkin olacak lakin mülkiyet hakkı ile kar hissesi hakkına halel gelmemek ve hisse sahipliğinden kaynaklanan bütün mali haklar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda kalmak kaydıyla Hazine’nin şirketteki hisse sahipliğine dayanan oy, idare, temsil, kontrol üzere hak ve yetkileri Ulusal Savunma Bakanlığı tarafından kullanılacak.

MKE A.Ş., ulusal güvenlik maksatları doğrultusunda askeri ve sivil gayeli; her çeşit silah, mühimmat, patlayıcı ve kimyasal unsur, petrokimya ve öbür kimyevi eserleri, makine, teçhizat, materyal, hammadde, araç gereç, aygıt, sistem ve platformları yurt içi ve yurt dışında üretme yahut ürettirme, pazarlama ve ticaretini yapma, temsilcilik faaliyetlerinde bulunma, araştırma- geliştirme, eser geliştirme ve mühendislik faaliyetleri, modernizasyon, tasarım, test, montaj, entegrasyon ve satış sonrası hizmeti yapma yahut yaptırma, jenerik ve yenilikçi teknolojilerin yerli ve ulusal olarak geliştirilmesine ait tematik araştırma merkezi/laboratuvarı, özel sanayi bölgesi yahut eğitim kurumları kurma; her türlü kurum, kuruluş ve tüketiciye yönelik olarak proje mühendisliği, danışmanlık, teknoloji transferi, eğitim hizmetleri ile güç, geri dönüşüm, taahhüt işleri yapma lojistik takviye sağlama, mühimmat ayırma ve ayıklama faaliyetlerinde ve temel mukavelesinde belirlenen öteki faaliyetlerde bulunabilecek.

Şirket, yüklendiği taahhütleri daha aktif halde yerine getirmek için birebir formda geri vermek yahut gerçeğe uygun kıymetini ödemek kaidesiyle Ulusal Savunma Bakanlığı envanterinde bulunan hammadde, materyal, araç gereç, aygıt, teçhizat, yedek modül, sistem, alt sistem ve benzerilerini kullanabilecek. Ulusal Savunma Bakanlığı envanterinde bulunan bina, fabrika, imalathane, atölye, iş yeri ve gibisi taşınmazlar, arazi, platform, silah, mühimmat, ekipman, sistem ve alt sistemler ile alt yapı ve test merkezleri Ulusal Savunma Bakanı onayı ile bedelsiz kullanılabilecek.

MKE A.Ş., yurt içi ve dışında şirket kurma, kurulmuş şirketleri satın alma, bu şirketlere iştirak etme yahut bu şirketleri işletme, gerektiğinde yurt içi ve yurt dışında şube/temsilcilik açma, ulusal güvenlik ve ulusal kalkınma içeren yatırım projeleri için Cumhurbaşkanı kararı ile kamulaştırma yapma yetkisine sahip olacak. Yurt dışında şirket kurma, kurulmuş şirketleri satın alma ve bu şirketlere iştirak etme Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, genel heyet kararı ile gerçekleştirilecek.

Özelleştirme kapsamından çıkarılacak

Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketler hakkında uygulanan birtakım kararları, MKE A.Ş. hakkında uygulanmayacak. Türk Ticaret Kanunu’nun, birebir ve nakdi sermaye konulmasına, şirketler topluluğuna, genel konsey toplantısına davet metodu ile genel şura toplantılarında Ticaret Bakanlığı temsilcisi görevlendirilmesine ait kararları de MKE A.Ş. hakkında uygulanmayacak. MKE A.Ş., payları ve bağlı iştirakleri; satış, kiralama, işletme hakkının zamanı yahut sair öteki tasarruflar yoluyla yerli yahut yabancı özel hukuk gerçek ve hükmî şahıslarına devre bahis edilemeyecek. MKE A.Ş.’nin, faaliyetlerini sermayesinin tamamı Hazine’de olacak biçimde sürdürmesi karar altına alınacak.

MKE A.Ş. hakkında Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kararlarının uygulanmayacağı kararı de korunacak. MKE A.Ş., faaliyet alanı kapsamında ithal edeceği mal ve hizmetler gümrük vergisinden muaf tutulacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi müteakip 6 aylık müddetin sonundan itibaren MKE A.Ş.’de özel hukuk kararlarına tabi olmayan işçi çalıştırılamayacak.

MKE A.Ş.’de çalışmaya devam etmek istemeyen mevcut emekçiler, düzenlemenin yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde Ulusal Savunma Bakanlığı takım ve kuruluşunda yer alan kurumlarda, Makine ve Kimya Sanayisi Kurumunda istihdam edildikleri statüye uygun takım ve konumlarda istihdam edilmelerini sağlamak üzere Ulusal Savunma Bakanlığı’na bildirilecek.

Telif hakkı için haber@haberozel.com.tr adresine mail atın 24 ile 48 saat içerisinde haber sistemden kaldırılacaktır. www.haberozel.com.tr
Hazır Site apk Uzman Tescil