Ana Sayfa İlan ve duyurular 2 Temmuz 2021

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik yapıldı

1 Temmuz 2021 tarih ve 31528 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

CUMHURBAŞKANI KARARI-Karar Sayısı: 4209

Ekli “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Asıllarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”m yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü hususunun (B) fıkrası mucibince karar verilmiştir.

30 Haziran 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

KONTRATLI İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASINA AİT TEMELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ASILLAR

HUSUS 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Heyeti Karan ile yürürlüğe konulan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin eki ” 5 SAYILI CETVEL BİR YILDAN AZ PERİYODİK HİZMETLERE AİT CETVEU’in;

a) 3 üncü satırının “ADET” sütununun “SOLİST SANATÇI* Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü için” kısmında yer alan “756 adam/ay” ibaresi “816 adam/ay” halinde,

b) 3 üncü satırının “ADET” sütununun “SANATÇI”, “Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü için” kısmında yer alan “5.136 adam/ay” ibaresi “5.616 adam/ay” formunda,

c) 3 üncü satırının “ADET” sütununun “SANATÇI”, “Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü için” kısmında yer alan “6.264 adam/ay” ibaresi “6.504 adam/ay” biçiminde,

ç) 3 üncü satırının “ADET” sütununun “SAHNE ÜSTÜ VE SAHNE GERİSİNDEKİ HİZMETLER”, “Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü için” kısmında yer alan “600 adam/ay” ibaresi “780 adam/ay” biçiminde,

d) 3 üncü satırının “ADET” sütununun “SAHNE ÜSTÜ VE SAHNE GERİSİNDEKİ HİZMETLER”, “Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü için” kısmında yer alan “3.156 adam/ay” ibaresi “3.876 adam/ay” formunda,

değiştirilmiştir.

UNSUR 2- Bu Temeller yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

UNSUR 3- Bu Temelleri Cumhurbaşkanı yürütür.

Telif hakkı için haber@haberozel.com.tr adresine mail atın 24 ile 48 saat içerisinde haber sistemden kaldırılacaktır. www.haberozel.com.tr
Hazır Site apk Uzman Tescil