Ana Sayfa İlan ve duyurular 4 Temmuz 2021

MKE A.Ş., İş kanununa tabi personel istihdam edecek

Makine ve Kimya Sanayisi Anonim Şirketi (MKE AŞ) kurulmasını içeren kanun teklifi, TBMM Genel Şurasında kabul edilerek maddeleşti.

Kanuna nazaran, Türk Ticaret Kanunu ile özel hukuk kararlarına tabi, başlangıç sermayesi 1 milyar 200 milyon lira olan Makine ve Kimya Sanayisi Anonim Şirketi kurulacak. MKE AŞ’nin idaresi, kontrolü, misyon, yetki ve sorumlulukları düzenlenecek. Şirketin ilgili olduğu bakanlık, Ulusal Savunma Bakanlığı olacak.

MKE AŞ, faaliyetlerini sermayesinin tamamı Hazine’de olacak formda sürdürecek.

MKE AŞ, ulusal güvenlik amaçları doğrultusunda askeri ve sivil maksatlı; her çeşit silah, mühimmat, patlayıcı ve kimyasal husus, petrokimya ve öbür kimyevi eserleri, makine, teçhizat, materyal, ham unsur, araç gereç, aygıt, sistem ve platformları yurt içi ve yurt dışında üretme yahut ürettirme, pazarlama ve ticaretini yapma, temsilcilik faaliyetlerinde bulunma, araştırma-geliştirme, eser geliştirme ve mühendislik faaliyetleri, modernizasyon, tasarım, test, montaj, entegrasyon ve satış sonrası hizmeti yapma yahut yaptırma, jenerik ve yenilikçi teknolojilerin yerli ve ulusal olarak geliştirilmesine ait tematik araştırma merkezi/laboratuvarı, özel sanayi bölgesi yahut eğitim kurumları kurma; her türlü kurum, kuruluş ve tüketiciye yönelik olarak proje mühendisliği, danışmanlık, teknoloji transferi, eğitim hizmetleri ile güç, geri dönüşüm, taahhüt işleri yapma lojistik takviye sağlama, mühimmat ayırma ve ayıklama faaliyetlerinde ve temel mukavelesinde belirlenen öbür faaliyetlerde bulunabilecek.

Şirket, yüklendiği taahhütleri daha faal formda yerine getirmek için tıpkı biçimde geri vermek yahut gerçeğe uygun bedelini ödemek kuralıyla Ulusal Savunma Bakanlığı envanterinde bulunan ham unsur, gereç, araç gereç, aygıt, teçhizat, yedek kesim, sistem, alt sistem ve benzerilerini kullanabilecek. Ulusal Savunma Bakanlığı envanterinde bulunan bina, fabrika, imalathane, atölye, iş yeri ve gibisi taşınmazlar, arazi, platform, silah, mühimmat, ekipman, sistem ve alt sistemler ile altyapı ve test merkezleri Ulusal Savunma Bakanı onayıyla bedelsiz kullanılabilecek.

MKE AŞ, yurt içi ve dışında şirket kurma, kurulmuş şirketleri satın alma, bu şirketlere iştirak etme yahut bu şirketleri işletme, gerektiğinde yurt içi ve dışında şube/temsilcilik açma, ulusal güvenlik ve ulusal kalkınma içeren yatırım projeleri için Cumhurbaşkanı Kararı ile kamulaştırma yapma yetkisine sahip olacak. Yurt dışında şirket kurma, kurulmuş şirketleri satın alma ve bu şirketlere iştirak etme Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak genel konsey kararı ile gerçekleştirilecek.

MKE AŞ hizmetlerinin gerektirdiği vazifeler, İş Kanunu’na tabi işçi eliyle yürütülecek. Şirket, faaliyet alanıyla ilgili mevzularda süreksiz yahut daima olarak yerli ve yabancı asıllı işçi istihdam edebilecek.

MKE AŞ, payları ve bağlı iştirakleri; satış, kiralama, işletme hakkının evresi yahut sair tasarruflar yoluyla yerli yahut yabancı özel hukuk gerçek ve hükmî şahıslarına devre bahis edilemeyecek.

MKE AŞ ve sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası MKE AŞ’ye ilişkin olan iştirakler, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kararlarına tabi olmayacak.

MKE AŞ’nin faaliyet alanı kapsamında ithal edeceği mal ve hizmetler, gümrük vergisinden muaf tutulacak

Makina ve Kimya Sanayisi Kurumunda istihdam edilen İş Kanunu’na tabi işçi ile 399 sayılı Kanun Kararında Kararname’nin eki (I) ve (II) sayılı cetvele tabi işçi, mevcut statüleri ve unvanlarına ait toplumsal ve özlük haklarıyla MKE AŞ’de istihdam edilmeye devam edilecek.

Telif hakkı için haber@haberozel.com.tr adresine mail atın 24 ile 48 saat içerisinde haber sistemden kaldırılacaktır. www.haberozel.com.tr
Hazır Site apk Uzman Tescil