Ana Sayfa İlan ve duyurular 8 Temmuz 2021

2021 yılı verilerine göre hangi memur sendikaları üye kazandı, hangileri kaybetti?

Kamu vazifelileri sendikalarının üye sayıları açıklandı. Tüm sendikalara üye toplam kamu çalışanı sayısı 4 bin 639 azalmıştır. En fazla üyeye sahip Memur Sen konfederasyonun üye sayısı 1 milyonun düzeyinin üzerinde kalmaya devam etmiştir. Lakin konfederasyon geçen yıla nazaran toplamda 9 bin üye kaybı yaşamıştır. İkinci büyük konfederasyon olan Türkiye Kamu Sen’in üye sayısı 4 bin civarında artmış, üçüncü büyük konfederasyon olan KESK’in üye sayısı ise 5 bin azalmıştır. En büyük 4. konfederasyon olan Birleşik Kamu İş bin civarında üye kaybı yaşarken, BASK konfederasyonu ise üye sayısını motamot korumuştur. Bağımsız sendikaların üye sayısı ise 47 binden 54 bine yükselmiştir. İşte sendikalar bazında kimi tespitler

HİZMET KOLLARINA ÜYE SAYISI ARTAN VE AZALAN SENDİKALAR

1- Ofis Hizmet Kolu: BES’in üye sayısı yüzde 9 oranında düşerek 6.246’dan 5.663’e geriledi. Türk Ofis Sen’in üye sayısı 43.566’dan 44.192’e yükseldi. Yetkili sendika Ofis Memur Sem’in üye sayısı ise 77.564’ten 75.671’e düştü. Bu hizmet kolunda ayrıyeten Sime Sen 8.814, Adalet Ofis Sen 4.947, Savdes Sen 5.364 olan üye sayıları ile dikkat çekiyor.

2- Eğitim: Eğitim hizmet kolunda en çok Eğitim Sen’in üye sayısı azalmıştır. Bu hizmet kolunda çok fazla üyeye sahip sendikalardan yalnızca Türk Eğitim Sen’in üye sayısı 392 artmıştır. Bunun dışında Eğitim Sen’in üye sayısı 3 bin 143, yetkili sendika Eğitim Bir Sen’in üye sayısı 1.185, Eğitim İş’in üye sayısı ise 1.121 azalmıştır. Eğitim hizmet kolunda Teç Sen 7.991, Yurt Eğitim sen 1.238 olan üye sayıları ile dikkat çekmektedir.

3- Sıhhat: Yetkili sendika olan Sıhhat Sen’in üye sayısı 7.670 azalmıştır. Türk Sıhhat Sen’in üye sayısı 1.809 artmıştır. Üçüncü büyük sendika olan SES’in üye sayısı 598 azalmıştır. Bu hizmet kolunda Genel Sıhhat İş 2.788, Demokratik Sıhhat sen 1.233, Anadolu Sıhhat sen 1.457 üye sayısıyla dikkat çekmektedir.

4- Lokal İdare: Geçen yıl KESK’e bağlı Tüm Bel Sen’in üye sayısı 30 Mart seçimlerindeki değişime paralel olarak artmıştı. Bu yıl Tüm Bel sen’in üye sayısı 179 azalmıştır. Türk Mahallî Hizmet Sen üye sayısı 988 artmış, yetkili sendika Bem Bir Sen’in üye sayısı ise 300, Bem Bir Sen ise 232 azalmıştır. Birleşik Kamu İş’e bağlı Tüm Lokal Sen isimli sendika ise 13.047 üye sayısıyla dikkat çekmektedir.

5- Basın Yayın: Yetkili sendika Birlik Haber Sen’in üye sayısı 166, Kamu sen’e bağlı Türk Haber Sen’in üye sayısı 552 artmıştır. KESK’e bağlı Haber Sen’in üye sayısında değerli bir değişme olmamıştır.

6- Kültür Sanat Sen: Kültür Memur Sen ile Türk Kültür Sanat Sen üye sayısını artırken, Kültür Sanat Sen’in üye sayısı azalmıştır.

7- Bayındır, İnşaat: Yetkili sendika Memur Sen’e bağlı Bayındır Memur Sen üye sayısını geçen yıla nazaran az da olsa artmıştır. Kamu Sen’e bağlı Türk İmar Sen üye sayısı artarken, Yapı Yol Sen’in üye sayısı azalmıştır.

8- Ulaştırma: Ulaştırma Memur Sen üye sayısını artırırken, Kamu Sen’e bağlı Türk Ulaşım Sen ile KESK’e bağlı BTS’nin az olsa üye sayıları azalmıştır.

9- Tarım ve Ormancılık: Yetkili sendika Toç Bir Sen üye sayısını az olsa artırırken, Türk Tarım Orman Sen ve Tarım Orkam Sen az olsa üye kaybı yaşamıştır. Bu hizmet kolunda bu yıl 4 yeni sendika kurulmuştur.

10- Güç: Türk Güç Sen ve ESM üye kaybı yaşamıştır. Yetkili sendika Güç Bir Sen ise 504 üye artışı sağlamıştır.

11- Diyanet: Memur Sen’e bağlı Diyanet Sen üye sayısını korurken, Türk Diyanet sen üye sayısını 832 artırmıştır. KESK’e bağlı DİVES’in üye sayısı 14’ten 22’ye yükselmiştir. Bu hizmet kolunda, Bağımsız Diyanet sen 1 bin 747, Diva Sen 5 bin 888, Din Bir sen 3 bin 818 üye sayılarıyla dikkat çekmektedir.

Resmi Gazetede yayımlanan Bildiri’nin tam hali için tıklayınız.

İŞRE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN SAYILAR

4688 SAYILI KAMU VAZİFELİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU MUKAVELE KANUNU YETERİNCE KAMU VAZİFELİLERİ SENDİKALARI İLE KONFEDERASYONLARIN ÜYE SAYILARINA AİT 2021 TEMMUZ İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA BİLDİRİ

Belge No

Kamu Vazifelileri Konfederasyonlarının Unvanı

2017 yılı Üye Sayısı

2018 yılı Üye Sayısı 2019 yılı Üye sayısı 2020 yılı Üye sayısı 2021 yılı Üye sayısı

17

KESK

(Kamu İşçileri Sendikaları Konfederasyonu)

167.403

146.287 137.606 137.242 132.225

26

TÜRKİYE KAMU-SEN

(Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu)

395.250

394.423 413.339 426.100 430.183

52

MEMUR-SEN

(Memur Sendikaları Konfederasyonu)

997.089

1.010.298 1.019.853 1.013.920 1.004.152

92

BASK

(Bağımsız Kamu Vazifelileri Sendikaları Konfederasyonu)

4.226

4.160 4088 4.365 4.399

141

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

(Birleşik Kamu İşqörenleri Sendikaları Konfederasyonu)

64.248

64.730 67.273 69.794 68.600

142

HAK-SEN

(Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu)

3.253

2.876 3.142 3.242 3.446

165

ÇALIŞAN-SEN

(Çalışanlar Birliği Sendikalar Konfederasyonu)

4.548

4.601 4.567 4.707 5.472

203

TÜM MEMUR-SEN

(Tüm Memur Sendikaları Konfederasyonu)

6.531

6.102 7.129 8.076 7.547

274

ANADOLU-SEN

(Anadolu Eksen Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu)

840

693 719 668 772
322 Şehit Gazi Sen Konfederasyonu 3.284 5.170 2.455
341 MİL-SEN
(Manevi, Prensipli ve Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu
1.377 3.013
342

YURT SEN

(Yurt Sendikaları Konfederasyonu)

1.604 1.901

999

BAĞIMSIZ

(BAĞIMSIZ SENDİKALAR)

40.935

39.148 41.644 47.357 54.819

Genel Toplam

1.684.323

1.673.318 1.702.644 1.723.623 1.718.984

1. Üyesi olmayan yahut bildiriminde bulunmayan sendikalara bu istatistikte yer verilmemiştir.

2. Toplam çalışan kamu vazifelisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bildirimine nazaran oluşturulmuştur.

Hizmet Kolunun İsmi

Kamu Vazifelileri Sendikasının Unvanı

Bağlı Olduğu Konfederasyon

2017 Üye Sayısı

2018 Üye Sayısı 2019 Üye sayısı 2020 Üye sayısı 2021 Üye Sayısı

Ofis,

Bankacılık ve

Sigortacılık

Hizmetleri

BES

(Büro İşçileri Sendikası)

KESK

10.679

8.536 6.834 6.246 5.663

TÜRK BÜRO-SEN (Türkiye Ofis Çalışanları Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

38380

38.437 42.285 43.566 44.192

OFİS MEMUR-SEN (Büro Memurları Sendikası)

MEMUR-SEN

74294

73.668 73.685 77.564 75.671

OFİS HAK-SEN (Büro Çatışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

1281

1174 1.175 1.215 1.105

BÜRO-İŞ

(Büro Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

1731

1806 1.608 1.509 1.485

BAĞIMSIZ BÜRO-SEN (Bağımsız Ofis Hizmet Kolu Kamu Vazifelileri Sendikası)

BASK

463

389 243 239 184

OFİS BİR-SEN

(Türkiye Ofis Çalışanları Biıfiği Sendikası)

ÇALiŞAN-SEN

131

136 126 146 68

ADALET BÜRO-SEN (Türkiye 1 Nolu Hizmetleri Kolu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

2939

2858 2.771 4.264 4.947

HÜR-SEN

(Hür Kamu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

14

TÜM BÜRO-SEN (Tüm Ofis Çalışanları Sendikası)

TÜM MEMUR-SEN

62

43 21 24 49

SİME-SEN

(Sivil Memuriar Sendikası)

BAĞIMSIZ

9733

9327 8.417 8.946 8.814

İŞTİRAK BÜRO-SEN (Katılımcı Ofis Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

634

663 638

SAVDES-SEN

(Savunma ve Güvenlik Dayanak Hizmetleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

6515

6247 5.703 5.557 5.364

ASİM-SEN

(Askeri İşyerlerinde Vazifeli Kamu Çalışanian Sendikası)

BAĞIMSIZ

959

758 810 854 805

MALİYE-SEN

(Maliye Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

86

60 36 30 23

YARGIÇLAR SENDİKASI (Yaraıçlar Sendikası)

BAĞIMSIZ

75

61 66 57 52

ANADOLU BÜRO-SEN (Anadolu Eksen Adalet ve Ofis Çalışanları Sendikası)

ANADOLU-SEN

187

113 178 240

SAV-SEN

(Savunma Hizmetleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

145

151 89 91 82

SİPER-SEN

(Emniyet Teşkilatı Sivil İşçi Sendikası)

BAĞIMSIZ

1407

957 742 517 278

YURT-AY BÜRO-SEN (Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar ve Ofis Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

56

83 89 127

MERKEZ BÜRO-SEN (Merkez Ofis Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

62

77 61 79 58

e-NÜFUS SEN (e-Nüfus Sendikası)

BAĞIMSIZ

62

26 48 42 39

EKSEN OFİS BİRSEN (Eksen Ofis Çalışanları Birliği Sendikası)

BAĞIMSIZ

18

11 14 11 18
ESİM SEN
Emniyet Sivil Memurları Sendikası
BAĞIMSIZ 470 850 1.094 1.592
ŞEHİT GAZİ SEN
Gazi, Gazi ve ŞEhit Yakınları ile Vatansever Kamu Vazifelileri Sendikası
BAĞIMSIZ 315 1487 1.826 1.432
BİRDEM SEN
Birleşik Devlet Memur Sendikası
BAĞIMSIZ 775 785 762
BAK SEN
Bağımısz Kamu Çalışanları Sendikası
BAĞIMSIZ 440 621 609
OFİS BİR SEN BAĞIMSIZ 15 15 22
UĞRAŞIM SEN
Çağdaş ve Bağımsız Memurlar Sendikası
BAĞIMSIZ 3 21 37
ŞEHİT GAZİ BİRLİK SEN BAĞIMSIZ 651 1.261 1.908
OFİS LİYAKAT SEN BAĞIMSIZ 27 51 73
ANADOLU ADLİYELERİ SEN BAĞIMSIZ 372 929 715
BİRLİK OFİS SEN BAĞIMSIZ 91 87
ŞEHİT GAZİ VE ENGELLİ SEN BAĞIMSIZ 69 88
DEB-SEN BAĞIMSIZ 18 63
MİL OFİS SEN MİL SEN KONFEDERASYONU 130 228
ŞEHİT GAZİ KAMU SEN BAĞIMSIZ 48 173
GENÇ OFİS SEN BAĞIMSIZ 268 92
TÜM OFİS BİRLİK SENDİKASI BAĞIMSIZ 90 55
OFİS UMUT SEN BAĞIMSIZ 33 12
HUZUR OFİS SEN BAĞIMSIZ 11 22
İCRA OFİS SEN BAĞIMSIZ 162
YENİ OFİS SEN BAĞIMSIZ 342
BAĞIMSIZ BİRLİK OFİS SEN BAĞIMSIZ 1

Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri

TÜRK EĞİTİM-SEN

(Türkiye Eğitim, öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

201.282

201.475 207.256 213.496 213.888

EĞİTİM-SEN

(Eğitim ve Bilim İşçileri Sendikası)

KESK

93.143

83.131 77.818 74.785 71.642

EĞİTİM-BİR-SEN (Eğitimciler Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN

420.149

426.645 433.787 428.571 427.386

TEM-SEN

(Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

860

700 564 493 418

ÖZGÜR EĞİTİM-SEN

(özgür Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

569

458 385 361 300

ANADOLU EĞİTİM-SENDİKASİ (Anadolu Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası)

BASK

1060

948 828 886 917

ATASEN

(Ata Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

57

40 34 30 32

EĞİTİM-İŞ

(Eğitim ve Bilim Işgörenleri Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

48.993

48.534 49.882 51.574 50.453

TEÇ-SEN

(Tüm Eğitim Çalışanian Sendikası)

BAĞIMSIZ

7564

7282 7.628 8.193 7.991

EĞİTİM HAK-SEN

(Eğitim öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

1000

869 807 771 737

AND-SEN

(Anadolu Eğitim Çalışanları Birliği Sendikası)

BASK

164

127 120 108 105

EÇSEN

(Eğitim Çalışanian Sendikası)

BAĞIMSIZ

15

4 1 3

TÜM EĞİTİM BİR-SEN (Tüm Eğitimciler Biriliği Sendikası)

BAĞIMSIZ

39

49 28 47 11

BEÇ-SEN

(Bağımsız Eğitim. Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Vazifelileri Sendikası)

BASK

106

89 73 71 57

DES

(Demokrat Eğitimciler Sendikası)

BAĞIMSIZ

178

155 130 109 99

BİRLİK EĞİTİM-SEN

(Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası)

TÜM MEMUR-SEN

287

269 259 235 240

BİLGEÇ

(Bilinçli ve Gelişime» Eğitim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

26

20 13 15 5

EĞİTİM SÖZ-SEN

(Eğitim ve Bilim Çalışanlarının Kelamı Sendikası)

BAĞIMSIZ

39

29 32 26 22

TEG-SEN

(Tüm Eğitim Gönüllüleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

119

91 81 66

DEMOKRATİK EĞİTİM-SEN (Demokratik Eğitim Çalışanları Sendikası)

ÇALIŞAN-SEN

6

9 10 2 13

METESEN

(Mesleki ve Teknik Eğitim öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Vazifelileri Sendikası)

BAĞIMSIZ

348

326 333 301 259

BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN

(Bağımsız Eğitim, öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Vazifelileri Sendikası)

BASK

52

51 59 53 52

EĞİT-BİLSEN

(Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

58

125 79

KELAM EĞİTİM-SEN

(Eğitim Çalışanları Sözcüsü Sendikası)

BAĞIMSIZ

29

YENi-SEN

(Yeni Jenerasyon Eğitim ve Silim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

51

38

EKSEN EĞİTİM-SEN (Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

592

511 472 408
EŞİT HAKLAR SENDİKASI (Eğitim ve Bilim Çalışanları Eşit Haklar Sendikası BAĞIMSIZ 84 73

EĞİTİM İLKE-SEN

(İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Dayanışma Sendikası)

BAĞIMSIZ

81

106 67 72 73

SAY-SEN

(Eğitim ve Saymanlık Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

119

122 67 152 148

YURT EĞİTİM-SEN (Yurt Eğitim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

737

755 845 1.031 1.238

TÜM EĞİTİM-SEN

(Tüm Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

169

137 95 106 85

ÖĞESEN

(öğretim Elemanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

941

810 748 678 609

TÖS

(Tüm Öğretmenler Sendikası)

BAĞIMSIZ

80

69 65 69 60

TÜM ÜNİ-SEN

(Tüm Üniversite Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

122

135 116 91 81

MERKEZ EĞİTİM-SEN (Merkez Eğitim öğretim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

13

17 15

ÜNİ-PER-SEN

(Üniversite idari İşçi Sendikası)

BAĞIMSIZ

206

145 207 426 497

ANADOLU EKSEN

(Anadolu Eğitim Kurumlan Çalışanları Sendikası)

ANADOLU-SEN

238

240 274 264 323

OSMANLI EĞİTİM-SEN (Osmanh Eğitim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

76

81 74 65 56

ÜLKÜ EĞİTİM-SEN

(İdealist Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

25

25 33 33 29
EĞİTİMDE BİRLİK SEN ÇALIŞSAN-SEN 40 48 68
AKA-SEN BAĞIMSIZ 18 17 14
MANİSİZ EĞİTİM SEN BAĞIMSIZ 127 277 445
LİYAKAT SEN BAĞIMSIZ 162 270 410
DİRİLİŞ EĞİTİM SEN BAĞIMSIZ 2 9 17
ŞEHİT GAZİ SEN EĞİTİM ŞEHİT GAZİ SEN KONF. 675 1.134 961
MAARİF SEN BAĞIMSIZ 33 64 67
ŞEHİT GAZİ EĞİTİM BİRLİK SEN BAĞIMSIZ 33 254 643
ŞEHİT GAZİ VE ENGELLİ EĞİTİM SEN BAĞIMSIZ 34 48
MİL EĞİTİM SEN BAĞIMSIZ 33 39
TOB SEN BAĞIMSIZ 147
EĞİTİM MİL SEN BAĞIMSIZ 53
TÜM KAMU SEN EĞİTİM BAĞIMSIZ 51
VATANSEVER SEN EĞİTİM ŞEHİT GAZİ SEN KONFEDERASYONU 246

Sıhhat ve

Toplumsal

Hizmetler

TÜRK SAĞLIK-SEN

(Türkiye Sıhhat ve Toplumsal Hizmetleri Kamu Vazifelileri Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

91.525

92.176 97.194 99.905 101.714

SES

(Sağlık ve Toplumsal Hizmet İşçileri Sendikası)

KESK

26.573

22.758 20.374 19.996 19.398

SAĞLİK-SEN

(Sağlık ve Toplumsal Hizmet Çalışanları Sendikası)

MEMUR-SEN

244.321

248.951 251.572 253.520 245.850

BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN (Bağımsız Sıhhat ve Toplumsal Hizmetler Kamu Vazifelileri Sendikası)

BASK

1038

1099 1.106 1.024 903

SIHHAT HAK-SEN

(Sağlık ve Toplumsal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

517

427 545 617 952

TÜM SAĞLIK-SEN

(Tüm Sıhhat ve Toplumsal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

379

329 288 274 293

SÖZ-SEN

(Sağlık ve Toplumsal Hizmet Çalışanlarının Kelamı Sendikası)

BAĞIMSIZ

44

43 38 29 28

HİZMET SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Toplumsal Hizmet Çatışanları Hizmet Sendikası)

BAĞIMSIZ

33

27 12 10 8

SAĞLIK-SÖZ-SEN

(Sağlık ve Toplumsal Hizmet kolu Çalışanlarının Kelamı Sendikası)

BAĞIMSIZ

211

69 39 37 30

GENEL SAĞLIK-İŞ

(Genel Sıhhat ve Toplumsal ve Toplumsal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

2352

2369 2.428 2.727 2.788

DEMOKRATİK SAĞLIK-SEN (Demokratik Sıhhat Toplumsal Hizmet Çalışanları Sendikası)

TÜM MEMUR-SEN

703

661 1.182 1.567 1.233

BEYAZ-SEN

(Beyaz Önlük Sıhhat ve Toplumsal Hizmet Sendikası)

BAĞIMSIZ

19

10

ANADOLU SAĞLIK-SEN (Anadolu Sıhhat ve Toplumsal Hizmet Çalışanları Sendikası)

ÇALIŞAN-SEN

356

403 473 541 1.457

KAMU SAĞLIK-SEN

(Kamu ve Üniversite Hastaneleri Sıhhat Hizmetleri Sınıfı ve Toplumsal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

53

61 66 88 56

EKSEN SIHHAT BİR-SEN (Eksen Sıhhat ve Toplumsal Hizmetler Çalışanları Birliği Sendikası)

BAĞIMSIZ

78

76 96 87 73

YURT SAĞLIK-SEN

(Yurt Sıhhat ve Toplumsal Hizmet Çalışanları Sendikası)

YURT SEN

410 446

BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI (Birinci Basamak Sıhhat Çalışanları BirSk Ve Dayanışma Sendikası)

BAĞIMSIZ

1050

835 726 706 731

KESS

(Kamu Sıhhat ve Toplumsal Hizmet İşçileri Sendikası)

BAĞIMSIZ

66

63 39 28 35

HAS SAĞLIK-SEN

(Sağlık ve Toplumsal Hizmet Çalışanları Hak ve Adalet Sendikası)

BAĞIMSIZ

28

14 5 5 3

MERKEZ SAĞLIK-SEN (Merkez Sıhhat ve Toplumsal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

219

97

SIHHAT ORDUSU-SEN (Sağlık ve Toplumsal Hizmet Ordusu Sendikası)

BAĞIMSIZ

80

74 89 113 113

ONUR SAĞLIK-SEN

(Onurlu Sıhhat ve Toplumsal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

106

82 93 113 115

EKSEN SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Toplumsal Hizmet Kamu Çalışanları Sendikası)

ANADOLU-SEN

176

120 77 93 101

SAĞLİK-İLKE-SEN

(İlkeli Sıhhat ve Toplumsal Hizmet Çalışanları Dayanışma Sendikası)

BAĞIMSIZ

10

11 22 14 14

SAHİM-SEN

(Sağlık Hizmetleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

275

383 585 661 757
AHESEN
Aile Tabipleri Çalışanları sendikası
182 335 416 484
İNANÇ SIHHAT SEN
İnanç Sıhhat ve Toplumsal hizmet Çalışanları Sendikası
29 131 77 75
ŞEHİT GAZİ SEN SIHHAT ŞEHİT GAZİ SEN KONF. 689 1.123 1.156
SIHHAT BİR SEN BAĞIMSIZ 38 80 95
MANİSİZ SIHHAT SEN BAĞIMSIZ 106 219 241
HUZUR SEN BAĞIMSIZ 55 331 713
ŞEHİT GAZİ SIHHAT BİR SEN BAĞIMSIZ 139 334 715
SIHHAT LİYAKAT SEN BAĞIMSIZ 6 99
MİL SIHHAT SEN BAĞIMSIZ 535 630
SIHHAT PER SEN BAĞIMSIZ 95
DEVLET SIHHAT SEN BAĞIMSIZ 17 31
HEKİMSEN BAĞIMSIZ 52 134
ŞEHİT GAZİ VE ENGELLİ SIHHAT SEN BAĞIMSIZ 72 352
BİZ SIHHAT SEN BAĞIMSIZ 120 252
SIHHAT MİL SEN MİL SEN KONFEDERASYONU 136 419
TÜM KAMU SEN SIHHAT BAĞIMSIZ 55
BİRLİK SIHHAT SEN BAĞIMSIZ 674
VATANSEVER SEN SIHHAT ŞEHİT GAZİ SEN KONF. 149

Lokal İdare Hizmetleri

TÜM BEL-SEN

(Tüm Belediye ve Mahallî İdare Hizmetleri İşçileri Sendikası)

KESK

22.356

18.794 21.064 24.936 24.757

TÜRK MAHALLÎ HİZMET-SEN (Türkiye Mahallî İdare Hizmetleri Kolu kamu Vazifelileri SentSkası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

13.974

14.320 15.552 15.276 16.264

BEM-BİR-SEN

(Belediye ve Özel Yönetim Çalışanları Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN

67.553

69.633 66.732 58.867 58.635

MAHALLÎ HAK-SEN

(Yerel İdare Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

84

102 139 156 280

BAĞIMSIZ LOKAL HİZMET-SEN (Bağımsız Lokal İdareler Çalışanları Sendikası)

BASK

81

53 170 251 195

BEL BİR SEN

(Demokratik Belediye ve Özel Yönetim Çalışanları Biriiqi Sendikası)

ÇALIŞAN-SEN

35

26 20 24 15

TÜM YEREL-SEN

(Tüm Lokal İdare Çalışanları Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

9962

10.933 12.407 13.163 13.047

BİZİM SEN

BAĞIMSIZ

118 159
BİL-SEN BAĞIMSIZ 8 22 60
MİL BELEDİYE SEN MİLSEN KONFEDERASYONU 47 50
TÜM VATANSEVERLER SEN LOKAL İDARELER ŞEHİT GAZİ SEN KONFEDERASYONU 199 161
GÖREV MALULLERİ YURT ÇOCUKLARI VE YAKINLARI, ENGELLİ VE TÜM MAHALLÎ İDARE BİRLİK SEN BAĞIMSIZ 15

Basın, Yayın ve Bağlantı Hizmetleri

TÜRK HABER-SEN

(Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

7.301

6.730 7.282 7.549 6.997

HABER-SEN

(Basın Yayın İrtibat ve Posta İşçileri Sendikası)

KESK

2.238

2.014 1.533 1.586 1.569

BİRLİK HABER-SEN

(Birlik Haberleşme ve Bağlantı Çalışanları Sendikası)

MEMUR-SEN

15.869

16.896 15.009 14.058 14.224

BAĞIMSIZ HABER-SEN

(Bağımsız Haberleşme ve Basın Yayın Hizmet Kolu Kamu Vazifelileri Sendikası)

BASK

432

494 245 216 201

HABER HAK-SEN

(Basın Yayın, İlerisim ve Posta Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

10

9 29 25 23
İNANÇ HABER SEN BAĞIMSIZ 741 473 268
ŞEHİT GAZİ SEN HABERLEŞME ŞEHİT GAZİ SEN KONFEDERASYONU 16 16
LİYAKAT HABER SEN BAĞIMSIZ 30

Kültür ve Sanat Hizmetleri

TÜRK KÜLTÜR SANAT-SEN (T ürkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Vazifelileri Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

2.223

2.278 2.425 3.088 3.212

KÜLTÜR SANAT-SEN (Kültür ve Sanat İşçileri Sendikası)

KESK

3.540

3.223 2.816 2.677 2.606

KÜLTÜR MEMUR-SEN (Kültür Turizm ve Sanat Çalışanları Sendikası)

MEMUR-SEN

5.417

5.612 5.549 5.909 5.999

BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN (Bağımsız Kültür ve Sanat Çalışanları Sendikası)

BASK

19

17 13 13 13

KÜLTÜR SANAT-İŞ (Kültür Sanat İşqörenieri Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

309

260 210 192 169

KÜLTÜR HAK-SEN

(Kültür, Sanat ve Turizm Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

9

9 4 3 2
KÜLTÜR EMEK SEN BAĞIMSIZ 111 170 186
ŞEHİT GAZİ SEN KÜLTÜR ŞEHİT GAZİ SEN KONF. 11 81 96
GÖREV MALULLERİ YURT VE ENGELLİKÜLTÜR BİRLİK SEN BAĞIMSIZ 22

Bayındır, İnşaat ve Köy Hizmetleri

TÜRK İMAR-SEN

(Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Vazifelileri Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

6.048

5765 6.048 6.353 6.567

YAPI-YOL-SEN

(Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu Kadastro Kamu İşçileri Sendikası)

KESK

2.550

2208 2.030 1.953 1.831

BAYINDIR MEMUR-SEN (Bayındır, Etraf, inşaat, Yol, Afad, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası!

MEMUR-SEN

17.598

18040 19.831 19.742 20.010

BAĞIMSIZ YAPI İMAR-SEN (Bağımsız Yapı ve İmar Çalışanları Sendikası)

BASK

147

137 129 102 97

İMAR HAK-SEN

(İmar Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

209

164 134 118 79

TAPU ETRAF YOL-İŞ

(Afad, Etraf Şehircilik Tapu Kadastro ve Yol İş Koiu İşçileri Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

37

32 29 29 20

AFAD-SEN

(Afad Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

224

204 221 208 213

ANADOLU TAPU-SEN,

(Anadolu Tapu ve Kadastro-İmar İnşaa Yol Çalışanları Sendikası)

ANADOLU-SEN

97

83 97 78 63

AFAD HAK-SEN

(Afad Çalışanaları Hak Sendikası)

HAK-SEN

45

38 13 88 32

AK-SEN

(Adil Kamu Sendikası)

BAĞIMSIZ

17

46 52 12 35
YURT İMAR SEN BAĞIMSIZ 11 29 44
ŞEHİT GAZİ SEN BAYINDIR ŞEHİT GAZİ SEN KONF. 58 142 152
MİL BAYINDIR SEN MİL SEN 198 336
GÖREV MALULLERİ YURT VE ENGELLİ ŞAHADET BAYINDIR BİRLİK SEN BAĞIMSIZ 16 57
YENİ BAYINDIRLIK SEN BAĞIMSIZ 31

Ulaştırma

Hizmetleri

TÜRK ULAŞIM-SEN

(Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Vazifelileri Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

7.775

6.836 7.226 6.790 6.749

BTS

(Birleşik Nakliyecilik Çalışanları Sendikası)

KESK

1.768

1680 1.647 1.753 1.639

ULAŞTIRMA MEMUR-SEN (Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası)

MEMUR-SEN

9.955

10382 10.310 10.141 10.306

BUSEN

(Bağımsız Ulaştırma Çalışanları Sendikası)

BASK

54

42 31 24 19

UDEM HAK-SEN

(Ulaştırma ve Demiryolu Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

18

21 45 33 28

ULAŞIM-İŞ

(Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu İşçileri Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

104

93 136 152 131
ULAŞIM HAVACILIK SEN
Ulaştırma ve Havacılık Kamu Çalışanları Sendikası
BAĞIMSIZ 50 30 36 28
ŞEHİT GAZİ SEN ULAŞTIRMA ŞEHİT GAZİ SEN KONF. 53 79 65
MİL ULAŞTIRMA SEN MİL SEN 43 43

Tarım ve Ormancılık Hizmetleri

TARIM ORKAM SEN

(Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Kamu İşçileri Sendikası)

KESK

2.445

2.151 1.931 1.883 1.799

TÜRK TARIM ORMAN-SEN (Türkiye Tarım, Orman ve Besin Hizmet Kolu Kamu Vazifelileri Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

10.412

10.364 10.751 11.212 11.134

TOÇBİR-SEN

(Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN

42.754

43.165 43.071 45.182 45.344

BATOÇ-SEN

(Bağımsız Tarım, Orman ve Etraf Sendikası)

BASK

73

63 59 55 48

TOÇ HAK-SEN

(Tarım Orman ve Etraf Hak Sendikası)

HAK-SEN

63

52 40 43 41

TÜM TOT-SEN

(Tüm Tarım, Orman ve Toprak Mahsülleri Çalışanları Sendikası)

TÜM MEMUR-SEN

10

2 29 79 19

TARIM ORMAN-İŞ

(Tarım Orman Hayvancılık ve Etraf Hizmet Kolu Kamu İşçileri Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

632

594 487 390 454

DEM-TOÇ-SEN

(Demokratik Tarım Orman ve Etraf Çalışanları Sendikası)

ÇALIŞAN-SEN

55

50 24 23 20

ATORSEN

BAĞIMSIZ

55 106

YURT TARIM-SEN

YURT SEN

-24 40 46
MİL TARIM ORMAN 360 8 24
ŞEHİT GAZİ SEN TARIM ORMAN ŞEHİT GAZİ SEN KONF. 169 360 345
ŞEHİT GAZİ TARIM ORMAN BİRLİK SEN BAĞIMSIZ 118
TÜM TOÇ SEN BAĞIMSIZ 25
TÜM KAMU SEN TARIM ORMAN BAĞIMSIZ 13
VATANSEVER SEN TARIM ORMAN BAĞIMSIZ 47

Güç, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri

TÜRK ENERJİ-SEN

(Türkiye Güç, Sanayi ve Madencilik, Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

5.737

5.571 5.736 5.652 5.420

ESM

(Enerji, Sanayi ve Maden Kamu İşçileri Sendikası)

KESK

2.048

1.767 1.538 1.413 1.299

GÜÇ BİR-SEN

(Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN

17.242

16.904 16.655 16.636 17.140

BAĞIMSIZ ENERJİ-SEN (Bağımsız Güç Sanayi Madencilik Hizmet Kolu kamu Vazifelileri Sendikası)

BASK

34

26 30 26 23

ENEJİ-HAK-SEN

(Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

17

11 10 8 7

ENERJİ-İŞ

(Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu İşyerleri Kamu Çalışanları Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

128

109 86 58 53

ANADOLU EKSEN ENERJİ-SEN

(Anadolu Eksen Güç, Sanayi ve Madencilik Çalışanları Sendikası)

ANADOLU-SEN

123

101 21 19 16

SİMESEN GÜÇ (Sivil Memurlar Güç Sendikası)

BAĞIMSIZ

289

235 204 159 21
ÇALIŞAN GÜÇ SEN
Güç, sanayi ve Maden Çalışanları Sendikası
BAĞIMSIZ 32 47 43 41
ŞEHİT GAZİ SEN GÜÇ ŞEHİT GAZİ SEN KONF. 142 186 138
MİL GÜÇ SEN BAĞIMSIZ 53 63
YENİ GÜÇ SEN BAĞIMSIZ 29

Diyanet ve Vakıf Hizmetleri

TÜRK DİYANET VAKIF-SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Vazifelileri Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

10.593

10.471 11.584 13.213 14.045

DİYANET-SEN

(Tilkiye Diyanet ve Vakıf Vazifelileri Sendikası)

MEMUR-SEN

81.937

80.402 83.652 83.730 83.587

DİVES

(Diyanet ve Vakıf İşçileri Sendikası)

KESK

63

25 21 14 22

BAĞIMSIZ DİYANET-SEN (Bağımsız Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

BASK

452

625 982 1.476 1.747

DİVA-SEN

(Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu, Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

TÜM MEMUR-SEN

5469

5127 5.577 6.092 5.888

DİN-BİR-SEN

(Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası)

ÇALIŞAN-SEN

3653

3419 3.857 3.906 3.818

HAK-BİR-SEN

(Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

125

79 98 78 88

ANADOLU DİYANET VAKIF SEN(EKSEN Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

ANADOLU-SEN

19

21 48 29 29

AVRASYA DİYANET VAKIF-SEN (Avrasya Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

202

185 167 264 245

VEFA-SEN

(Vefa Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

389

368 434 476 484

DİYANET HAK-SEN

(Diyanet ve Vakıf Çalışanları Hak Sendikası)

BAĞIMSIZ

376

359 38

DİN-BÜRO-SEN

(Diyanet Din ve Ofis Vazifelileri Sendikası)

BAĞIMSIZ

231

173 138

DİN GÖNÜLLÜLERİ-SEN (Tüm Din Gönüllüleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

77

89 85 75 79

TEKBİR-SEN

(Diyanet ve Vakıf Vazifelileri Sendikası)

BAĞIMSIZ

116

124 107 76 56

ÖZ DİYANET-SEN

(Öz Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

64

96 84 153 188

DİYANET BİR-SEN

(Diyanet ve Vakıf Çalışanları Birfifj Sendikası)

ÇALIŞAN-SEN

312

558 769 837 1.122
ANADOLU DİYANET SEN
Anadolu Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası
BAĞIMSIZ 79 114 118 103
DEVA BİR SEN BAĞIMSIZ 17 12 14
MİL DİYANET SEN MİL SEN 959 1.874
DİYANET BİRLİK SEN BAĞIMSIZ 519 848
DİYANET HAK VE ADALET SEN BAĞIMSIZ 47 59
ŞEHİT GAZİ SEN ŞEHİT GAZİ SEN KONF. 40 40
TÜM KAMU SEN DİYANET BAĞIMSIZ 19
GÖREV MALULLERİ YURT ÇOCUKLARI VE ENGELLİ DİYANET BİRLİK SEN BAĞIMSIZ 82
Toplam Memur Sayısı: 2.633.931

Toplam Sendikalı Memur Sayısı

1.684.323

1.673.318 1.702.644 1.723.623

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Telif hakkı için haber@haberozel.com.tr adresine mail atın 24 ile 48 saat içerisinde haber sistemden kaldırılacaktır. www.haberozel.com.tr
Hazır Site by Uzman Tescil