44. Bakım Fabrika Müd. Terörle gayrette Yaralanan Emekçi Alacak

Bu ilana sadece Kişisel Durumu “TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)” olanlar başvurabilir. Türkiye İş Kurumu KONAK HİZMET MERKEZİ 44 ÜNCÜ BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ* Yayınlanma Tarihi: 16.11.2020 Çalışma Şekli Daimi / Deneme Süreli Son …
ilan ve duyurular - 22 Mayıs 2023 06:15 A A

Bu ilana sadece Kişisel Durumu “TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)” olanlar başvurabilir.

Türkiye İş Kurumu

KONAK HİZMET MERKEZİ 44 ÜNCÜ BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ* Yayınlanma Tarihi: 16.11.2020

Çalışma Şekli Daimi / Deneme Süreli Son Başvuru Tarihi 20.11.2020 İşveren Statüsü Kamu Pozisyon 1

Genel Hususlar ve Özel Şartlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından organize edilen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvuru yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan:21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirenleri ifade eder.

ÖNEMLİ NOT: Terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı aslı veya aslı gibidir onaylı suretinin sistemde önlü arkalı iki sayfa renkli olarak taratılmış olması gerektiğinden başvuru yapacak adaylar, belgelerini internetten ya da bağlı bulundukları hizmet merkezlerindeki iş ve meslek danışmanlarıyla kontrol etmelidir.

44’ÜNCÜ BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNE terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlarla ( TMY) ilgili alınacak olan aşçı meslek branşına 1 (bir) kişi ait talep başvuru ilan metni

ÖZEL ŞARTLAR

Aşçı Meslek branşında görev yapacak işçi adayı

1. İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak yemek hazırlamak.

2. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Aşçılk kalfalık belgesine veya Halk Eğitim Merkezinden alınan Aşçı yardımcılığı sertifikası veya meslek liselerinin Yiyecek -İçecek hizmetleri alanından mezun olmak.

3. Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

4. 18 – 45 yaş aralığında olmak,

5. Askerlikle ilişiği olmamak, (fiilen yapmış muaf tecilli )

6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

7. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, cinsel taciz, cinsel istismar, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

9. Aşçılık Mesleğini yapmasına engel oluşturacak sağlık sorunu bulunmamak.

10 Yaptırılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

11 Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

12 Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

13. Sınav / kura 44’üncü Bakım Fabrika Müdürlüğünde yapılacaktır.

14. Sınav sonucu asil ve yedek adaylar;

a- Terörle Mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralandığına dair komutanlık yazısı ve sağlık raporu vs. belgelerini,

b-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisini,

c- Öğrenim Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisini 44’üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü Personel Şube İşçi Münasebetleri Kısmına bizzat teslim edeceklerdir.

15. Kura sonucu mülakat (sözlü ve mesleki uygulamalı) sınavına girmeye hak kazanan asil ve yedek adaylar istenen evraklarını belge kontrolü için tam ve eksiksiz 44’üncü Bakım Fabrika Müdürlüğün teslim edecektir. Adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak eğitim durumu, tecrübe öncelik durumu, mesleki belge vb. belgelerin kontrolü yapılacaktır. Sözlü ve mesleki uygulamalı sınava engeli olmayan adaylara sınav gün saat ve yeri ile ilgili tebligat ( yazı veya telefon ) yapılacaktır.

16. Sözlü/Uygulamalı sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır

17. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21’inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlar kendilerine verilen sağlık kurulu raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgeleyecektir. İşkur Konak Hizmet Müdürlüğünün göndermiş olduğu nihai listeye giren işçi adaylarının aranan şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti amacıyla son başvuru tarihinden itibaren 5 (Beş) gün içinde 44”üncü Bakım Fabrika Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. Başvuru sırasında belgelerin kontrolü yapılacaktır. 3269 veya 6191 sayılı Kanunlar kapsamında uzman erbaş yada sözleşmeli erbaş/er olarak görev yapmakta iken terör olaylarının sebep ve tesiriyle malul sayılmayacak şekilde yaralananlar bu haktan faydalanamayacaktır. İstenilen belgelerin eksikliği halinde kişilerin iş başvuruları kabul edilmeyecektir

18 .Askeri işyerlerinin eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğünden muaf tutulmasından dolayı eski hükümlüler başvuruda bulunamayacaktır.

19.44’üncü Bakım Fabrika Müdürlüğünce yapılacak sınavdan sonra başarılı olan adaylardan SGK tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından işe alınacağı Aşçılık mesleğinde çalıştırılmasında sakınca bulunmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu getirmesi istenecektir.

20. 3 Ay Deneme süreli çalıştırılacaktır.

21. 44’üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü kurumunun duyuru internet sitesi olmadığından adaylara yazılı Tebligat veya telefon ile (ADNKS) ulaşılacaktır.

22.Kura tarihi: 04.12.2020 Kura Yeri: 44’ünci Bakım Fabrika Müdürlüğü Yenişehir / İzmir

23. Kura Saat Dilimi: 14.00

ilan ve duyurular - 06:15 A A
BENZER HABERLER

Haber Özel sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin

× Haber özel
%d blogcu bunu beğendi:

Hazır Site web sitesi kurma By Uzman Tescil webmaster