Kontratlı çalışanın yıllık müsaadesinin evresi bir kezlik mıydı?

2021 yılında getirilen sözleşmeli personelin yıllık izninin devrine dair düzenleme önümüzdeki yılları da kapsayacak
ilan ve duyurular - 26 Mayıs 2023 15:31 A A

Sözleşmeli personelin yıllık izinlerine dair düzenleme “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın 9. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir:

“Madde 9- 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kurumlarda geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir. (Ek cümleler:RG-6/2/2021-31387-C.K.-3507/2 md.) Sözleşme döneminde kullanılmayan izinler, sözleşmenin devamı halinde müteakip sözleşme döneminde kullanılabilir. Cari sözleşme dönemi ile bir önceki sözleşme dönemi hariç, önceki sözleşme dönemlerine ait kullanılamayan izin hakları düşer.”

6 Şubat 2021 tarihinde eklenen cümleyle, sözleşmeli personele, önceki yıl kullanamadığı izinleri bir sonraki yıla devretmesi imkanı getirilmiştir.

Ayrıca, Esaslara “Sözleşmeli personelin, bu Esasların 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince hak kazandığı 2020 yılına ait yıllık izin hakkının kullanılamayan kısmı 2021 yılına devredilmiştir.” şeklinde bir geçici madde eklenmerek 2020 yılında kullanılamayan izinlerin 2021 yılına devredilmesi sağlanmıştır.

“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yıllık izinlere dair ana maddede düzenleme yapılmadığı için izinlerin devri düzenlemesi 2020 yılına özel bir düzenleme değildir. Ana maddede yapılan düzenleme gereğince, bir önceki sözleşme döneminde kullanılamayan izinler, müteakip sözleşme döneminde kullanılabilecektir. Dolaysıyla 2021 yılında kullanılamayan izinler, sözleşmenin devamı halinde 2022 yılında kullanılabilecektir. A

ilan ve duyurular - 15:31 A A
BENZER HABERLER
× Haber özel

Hazır Site web sitesi kurma By Uzman Tescil webmaster