10 günlük mazeret müsaadesinin verilme tarz ve temelleri

Devlet memurlarının mazeret izinleri çok çeşitli olmakla birlikte bu yazımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda açık şekilde belirtilmeyen 10 günlük mazeret izninin verilme usul ve esasları açıklanacaktır.
ilan ve duyurular - 30 Temmuz 2023 14:24 A A

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Mazeret İzni” başlıklı 104/C maddesinde, “(A) ve (B) fıkralarında belirtilen haller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret halinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usülle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.” hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (A) ve (B) fıkralarında düzenlenen izinler, analık izni, analık izni kullanılırken annenin ölümü halinde babaya verilecek izin, evlatlık edinen memura verilecek izin, babalık izni, evlilik izni ve ölüm izni şeklindedir.

Dolayısıyla, mezkur Kanunun 104 üncü maddesinin (A) ve (B) fıkralarında düzenlenen haller dışında memurlara verilebilecek mazeret izni (104/C) ayrıca düzenlenmiştir. Bu iznin kullanılabilmesi için gerekli şartlar aşağıda yer almaktadır:

-657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen izinlerin dışında olması hallerinde verilmektedir.

-Bu izin kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında atamaya yetki amirlerce (Örneğin, Bakanlıklarda Bakan tarafından), ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından verilir.

-Bu iznin verilebilmesi için birim amirinin muvafakati şarttır. Örneğin bir Bakanlığın Genel Müdürlüğünde veya bağlı kuruluşunda görev yapan bir memur hakkında ilgili Genel Müdür veya bağlı kuruluşun en üst amirinin muvafakati gerekmektedir.

-Bu izin bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde kullandırılabilir. Bu iznin süresi on gündür. Tekrar ihtiyaç duyulursa öğretmenler hariç olmak üzere bir kez daha on gün izin verilebilmektedir. Ancak verilen bu ikinci on günlük izin memurun yıllık izninden düşmektedir.

-Bu izin takdire bağlı olarak verilebilmektedir. İdarenin, memurun talebi halinde bu izni verme zorunluluğu yoktur.

– Bu iznin istisnai olarak verildiği göz önüne alınarak, idarelerin bu izni verirken memurun yıllık izni olup olmadığı hususunu gözetmesi ve bu duruma göre işlem tesis etmesinin uygun olduğunu değerlendirmekteyiz.

ilan ve duyurular - 14:24 A A
BENZER HABERLER

Haber Özel sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin

× Haber özel
%d blogcu bunu beğendi:

Hazır Site web sitesi kurma By Uzman Tescil webmaster