Süreksiz görevlendirilen öğretmenlere rastgele bir eğitim faaliyetini yürütmek suretiyle ayrıyeten ek ders fiyatı ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarında görev yapmakta iken Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16’ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Bürosunda, Özel Büroda ve Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen öğretmenlere, bu geçici görevleri sürecinde ayrıca yatılı ve pansiyonlu okullarda belleticilik görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Teknoloji - 13 Mart 2023 10:36 A A

Bilindiği üzere söz konusu Kararın 16’ncı maddesinin ikinci fıkrasında; “Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 18.01.2023 tarih ve 68695930 sayılı görüş yazısında; “Hükümde yer alan “Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez.” ifadesinde net olarak belirtildiği üzere, geçici olarak görevlendirilen ve bu görevlerine bağlı olarak anılan Kararın 16’ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılan öğretmenlerin, asli görevlerinin öğretmenlik olduğu göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu geçici görevleri sürecinde bu geçici görevlerinin yanı sıra öğretmenler için öngörülen herhangi bir eğitim faaliyetini yürütmek suretiyle ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Teknoloji - 10:36 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
× Haber özel

Hazır Site web sitesi kurma By Uzman Tescil webmaster